Order hàng Việt Trung

Ordershipviettrung nhận đặt tất cả những mặt hàng bán trên các web Trung Quốc chấp nhận thanh toán qua Internet.

Order hàng Việt Trung

Ordershipviettrung.com nhận đặt tất cả những mặt hàng bán trên các web Trung Quốc chấp nhận thanh toán qua Internet.

Phí kiểm đếm sản phẩm

Phí kiểm đếm sản phẩm ( chỉ áp dụng theo yêu cầu của khách hàng, hoặc các đơn hàng có số lượng nhỏ, lẻ bắt buộc phải kiểm đếm khi nhận hàng)

Số lượng sản phẩm/ đơn Mức thu phí ( VNĐ/sản phẩm)
1 -2 sản phẩm 5.000
3 - 20 sản phẩm 3.500
21 - 100 sản phẩm 2.000
> 100 1.500