Order hàng Việt Trung

Ordershipviettrung nhận đặt tất cả những mặt hàng bán trên các web Trung Quốc chấp nhận thanh toán qua Internet.

Order hàng Việt Trung

Ordershipviettrung.com nhận đặt tất cả những mặt hàng bán trên các web Trung Quốc chấp nhận thanh toán qua Internet.

Thủ tục nhập khẩu bộ test nhanh Covid 19

THỦ TỤC NHẬP KHẨU SINH PHẨM XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN COVID-19

Chi tiết

Việt Nam là nước nhập siêu hàng Trung Quốc

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, trong năm 2015, Việt Nam chi 49,5 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết